Gavetildeling: Vår 2023

Nå kan du søke om gave

Nidaros Sparebank har et sterkt samfunnsengasjement. Banken gir årlig gaver som skal bidra til å øke engasjementet i nærmiljøet og berike lokalsamfunnet. Banken har en lang tradisjon for å bidra innen idrett, kultur og kunnskapsbygging.

  • Søknadsfrist er 17. mars
  • Resultatet publiseres på bankens hjemmeside 31. mars 
  • Mottakere av gave kontaktes

 

Søk gavetildeling: Vår 2023