Bankgarantier

Vi tilbyr bankgaranti med konkurransedyktige priser for våre kunder. Garanti kan av og til være en forutsetning for å få en kontrakt. Som din makker kan vi stille bankgaranti for å styrke forhandlingene og for å hjelpe deg.

Bankgaranti

En bankgaranti er en avtale hvor vi som lokalbank forplikter oss til å utbetale et beløp til en tredjepart, dersom en bedrift ikke selv klarer å betale til avtalt tid. Garantien kan være en forutsetning for å få en kontrakt, for å styrke forhandlingene. Dette kan f.eks være en bedriftskunde av oss som jobber i klesbransjen. De trenger en bankgaranti ovenfor 3. part, slik at 3. part er sikret betaling for varene de leverer klesbutikken. Vi som lokalbank stiller opp for våre gode kunder og tilbyr konkurransedyktige priser på bankgarantier. 

Hvordan beregnes en garanti?

Stort sett beregner man en fast kvartalvis provisjon av garantibeløpet. Dette trekkes automatisk av foliokontoen du har i lokalbanken. I tillegg kommer det et etableringsgebyr. Både provisjon og etableringsgebyr avhenger av garantiens størrelse og risiko. 

Sammen bygger vi lokalsamfunnet.

Kontakt oss for bankgaranti

Nordic Guarantee

Vi har i tillegg en samarbeidsavtale med Nordic Guarantee som er en av hovedleverandørene av kontraktsgarantier til det norske markedet. De kan tilby alle garantier både entreprenører og utbyggere trenger, det være seg byggherregarantier, entreprenørgarantier eller garantier etter bustandoppføringsloven. 

Ta kontakt med Nordic Guarantee dersom du har spørsmål, eller sitter med et prosjekt der du trenger garantier i dag. 

Les mer om Nordic Guarantee

Mobil +47 904 80 421

E-post: benedicte.holum@nordg.com

Har du spørsmål?

Jeg er her for å hjelpe deg.