Gave og spons

Nidaros Sparebank har et sterkt samfunnsengasjement. Banken gir årlig gaver som skal bidra til å øke engasjementet i nærmiljøet og berike lokalsamfunnet. Banken har en lang tradisjon for å bidra innen idrett, kultur, kunnskapsbygging og sosialt arbeid. Nå kan du søke om gave fra Nidaros Sparebank høst 2023. Søknadsfrist er 1. oktober. Det må påregnes noe svartid, søknader behandles månedlig.

Gavetildeling

Nidaros Sparebank gir gaver til allmennyttige formål to ganger i året, på våren og høsten.

Søknadsskjema om gave og resultat finner du på bankens hjemmesider.     

Våre retningslinjer for gavetildeling  

Sponsing

Nidaros Sparebank er stolt sponsor og samarbeidspartner for flere i lokalsamfunnet. 

Søknad kan sendes til tt@nidaros-sparebank.no. Det må påregnes noe svartid, søknader behandles månedlig.   

Våre retningslinjer for sponsing 

Har du spørsmål?

Ta kontakt så hjelper vi deg.