Yrkesskade-forsikring

Ta vare på dine ansatte. Sikre de økonomisk hvis det skjer noe på jobb eller i fritiden. Forsikringen dekker både arbeidsulykke og yrkessykdom og er en god sikkerhet for dine ansatte.

Be om et uforpliktende tilbud

Dette dekker yrkesskadeforsikringen

Med yrkesskadeforsikring og fritidsulykke i Frende forsikring får du følgende dekninger som vises i tabellen under. Vi hjelper deg med å finne de beste løsninger for deg og din bedrift. 

Vilkår yrkesskade- og fritidsulykkeforsikring

 

Gode og fleksible løsninger

Vi skreddersyr og viser deg løsninger som dekker ditt arbeidsgiveransvar. Slik at du kan være sikker på at dine folk alltid er godt nok ivaretatt. 

Melde skade

Kontakt oss på 55 15 36 00. Vi hjelper deg når som helst, hele året. Du kan også registrere skade på nett.

Melde skade

Kontakt oss

Vi er her for å hjelpe deg.