Innskuddspensjon

Den vanligste pensjonssparingen for dine ansatte

Hva er innskuddspensjon? 

Bedriften betaler inn en bestemt sum hvert år til de ansattes pensjonskonto. Dette utgjør pensjonssparingen, og dere kan velge sparing innenfor følgende sparesatser: 

  • Inntil 7 prosent av lønn opptil 12 G 
  • I tillegg kan du spare inntil 18,1 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G 
  • Du velger selv om sparingen skal starte fra første krone eller fra 1 G

Minimum sparesats er lovbestemt til 2 % fra 1 G. Bedriften kan velge å spare utover lovens minimum. 

Innskuddspensjonen er levert av Nordea Liv.

Stadig viktigere som ansattgode 

Å spare til pensjon for dine ansatte er kanskje det viktigste du gjør for dem. Gode pensjonsordninger er også et stadig viktigere ansattgode for å beholde dine beste folk, og for å være attraktiv når du skal ansatte nye. 
 
Pengene du sparer investeres i investeringsprofiler. Ansatte kan selv velge hvilken investeringsprofil de ønsker, innenfor avtalen som bedriften har valgt. 

Les mer om våre investeringsprofiler her

Innskuddsfrihet ved uførhet 

Innskuddspensjonsavtalen har innskuddsfritak. Det betyr at du slipper å betale innskuddene hvis en ansatt blir ufør. Nordea Liv tar over sparingen, så lenge inntektsevnen til den ansatte er nedsatt med 20 prosent eller mer, og han eller hun har vært sykmeldt i 12 måneder eller mer. Graden av uførhet avgjør størrelsen på fritaket. 
 
Dekningen gjelder så lenge medlemmet er ufør, og kan maksimalt vare til den ansatte er 67 år. 

Gi uførepensjon som ekstra sikkerhet  

Hvis du vil gi de ansatte og deres familier ekstra sikkerhet kan du knytte tilleggsdekningen uførepensjon til avtalen. 

Uførepensjon gir den ansatte ekstra sikkerhet

Tilleggsdekninger som uføre- og ekstefellepensjon gir de ansatte og deres familier ekstra sikekrhet. Disse dekningene er frivillige, men kan være med på å knytte den ansatte tettere til bedriften.

Uførepensjon utbetales til den ansatte ved uførehet og kan utgjøre inntil: 

  • 3 prosent av lønn inntil 12 G
  • Tillegg på 66 prosent av lønn mellom 6 og 12 G
  • Tillegg på 25 prosent av G, begrenset til 6 prosent av lønn 

Uførepensjon utbetales fra inntektsevnen til den ansatte er nedsatt med 20 prosent eller mer, og han eller hun har vært sykmeldt i 12 måneder eller mer. Utbetalingen varer til fylte 67 år. Det er mulig å inkludere barnetillegg. 

Har du spørsmål?

Jeg hjelper deg gjerne.