Bankens styrende organer

Her finner du informasjon om bankens forstanderskap, styre, valgkomiteer og vedtekter. 

Her er oversikt over medlemmer i styret. 
Her er oversikt over forstanderskapet. 
Her er medlemmer av bankens valgkomiteer.
Her kan du lese bankens vedtekter.

Har du spørsmål?

Ta kontakt så hjelper vi deg.