Bankens styrende organer

Her finner du informasjon om bankens forstanderskap, styre, valgkomiteer og vedtekter. 

Her er oversikt over medlemmer i styret. 
Her er oversikt over forstanderskapet. 
Her er medlemmer av bankens valgkomiteer.
Her kan du lese bankens vedtekter.

Innskytervalg til forstanderskapet

Forstanderskapet er bankens høyeste organ og som kunde hos oss kan du påvirke hvem som skal være medlemmer.

Innskyternes valg av medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i banken er satt til 26. januar 2022.

Det skal velges 1 medlem for 4 år. 

 

Medlemmer på valg:

  • Leif Reidar Solem

 

Valgkomiteens innstilling

  • Marie Høyem
  • Martin Vingen
  • Leif Reidar Solem

 

Hvem har stemmerett?

Stemmerett ved valget har bare myndige innskytere som har eller har hatt et innskudd på kr. 2.500,- i de siste 6 mnd. Ingen kan avgi mer enn 2 stemmer; en på grunnlag av eget innskudd og en som representant for annen innskyter med dennes skriftlige fullmakt. Stemmegivning kan kun gjøres ved personlig oppmøte i banken.

Enhver innskyter som har stemmerett har plikt til å motta valg som medlem eller varamedlem, med mindre innskyteren har gjort tjeneste som medlem av forstanderskapet, styret eller kontrollkomiteen i minst en valgperiode. Dette er 
valgkomiteens innstilling/stemmeseddel (pdf) og oversikt over sittende medlemmer og varamedlemmer.  

Banken oppfordrer innskyterne til å delta i valget.


Har du spørsmål?

Ta kontakt så hjelper vi deg.