Investorinformasjon

Her finner du informasjon om rapporter og obligasjonslån. Her får du oversikt over tallene til banken – årsrapporter, kvartalsrapporter, pilar 3 og obligasjonslån.

Har du spørsmål?

Kontakt oss.