Investorinformasjon

Her finner du informasjon om rapporter og obligasjonslån. 

Har du spørsmål?

Økonomisjefen har svarene.