Reklamasjon

Du kan reklamere på korttransaksjoner.

Reklamasjon

Du kan reklamere på korttransaksjoner fra fysiske butikker, minibanker eller nettbutikker. Årsaken til reklamasjon kan f.eks. være at varen ikke er levert, at varen ikke er som beskrevet eller at noen har misbrukt kortet ditt.

Før du begynner

Før du begynner å registrere en reklamasjon, kan det være en god idé å gjøre nødvendige forberedelser og sørge for at du har de relevante opplysningene.

For noen reklamasjonssaker må du først forsøke å løse problemet selv, ved å kontakte brukerstedet der kortet er brukt. Hvis du ikke kommer frem til en løsning så kan du opprette en reklamasjon. Det er en fordel, og noen ganger et krav, at du kan dokumentere at du har kontaktet brukerstedet.

Noen ganger kreves det at du har kopi av f.eks. kvitteringer. Ytterligere dokumentasjon kan styrke din reklamasjon, men er ikke alltid nødvendig.

Send inn din reklamasjon her