Der skoen trykker

Home-Start Familiekontakten er et tilbud til småbarnsfamilier som trenger litt hjelp i hverdagen. I Trondheim driftes programmet av Kirkens bymisjon, med god støtte fra Nidaros Sparebank.

– Vi vet at å ha sosial støtte, noen som kan gi deg en pustepause, det er veldig viktig for at man skal ha det bra. Det kan være alt fra å få en pause fra bekymringer, til noe så enkelt som å kunne ta seg en dusj eller å få sovet litt, sier Bergliot Kobro-Flatmoen.
 
Kobro-Flatmoen jobber som koordinator i Home-Start Familiekontakten – et tilbud som gjennom en samarbeidsavtale med Trondheim kommune, driftes av Kirkens Bymisjon – som er til for småbarnsfamilier med behov for litt støtte og avlastning i hverdagen.
 
– Vi møter alle. Vi møter enslige, par, norske, utenlandske, de med ett barn, mange barn, de med dårlig råd, de som har god råd, sier Kobro-Flatmoen.
 
Det eneste kriteriet for å søke hjelp hos Home-Start, er at du har minst ett barn under 6 år. Da vil du spleises med en av organisasjonens frivillige, som kommer på jevnlige besøk i et halvt år.
 
– Vi hjelper hele spekteret. Jeg tror ikke vi greier å finne ett fellestrekk. Det er helt vanlige folk, fortsetter koordinator Wid Al-Shamkawy.
 
Hun sier at det i Trondheim er mellom 70 og 80 familier som får hjelp årlig, men legger til at etterspørselen er større enn tilbudet. De trenger flere frivillige.

 


 

 

 

Verdifull forutsigbarhet

 

– Og om det er noe vi har akutt behov for, som i fjor da vi hadde akutt behov for en stor oppvaskmaskin, der Home-start holder til – da gikk jeg til Nidaros Sparebank og spurte, og jeg fikk «ja» før jeg var ferdig med spørsmålet mitt.
 
Kari Lian er næringslivsansvarlig i Kirkens Bymisjon. Hun forteller om hvor verdifullt samarbeidet med Nidaros Sparebank er for Kirkens Bymisjon.
 
– Det er sånne ting som er så fint med partnere som har et så sterkt engasjement som Nidaros Sparebank har. Og de har også et spesielt engasjement overfor det vi holder på med som er rettet mot barn og ungdom. 
 
Lian sier at Kirkens Bymisjon lenge var mottaker av Nidaros Sparebanks årlige bedriftsjulegave, men i 2018 utvidet de samarbeidet. Nå får de en fast støtte årlig.
 
– Det er utrolig viktig for oss å ha langsiktige partnerskap, for det gir forutsigbarhet. Det som er spesielt og fint med Nidaros Sparebank, er at de hele tiden har vært på tilbudssida. Vi har en fast kontrakt, men i tillegg så spør de oss ofte om det er noe vi trenger. “Er det noe vi kan bidra med? Hvor trykker egentlig skoen?”
 
– Vi setter veldig stor pris på at de har et veldig ekte engasjement. Både i ledelsen og blant de ansatte, avslutter Lian.

 


 

 

 

Frivillighet er en vinn-vinn

 

– Vi har noen frivillige som fortsatt følger opp familier, selv om det er på eget initiativ, sier Wid.
 
– Man kan holde kontakten etterpå, om det kjennes naturlig. For da har man jo blitt en del av nettverket til hverandre. Det er veldig fint, både for den frivillige og familien, skyter Bergliot inn.
 
Wid Al-Shamkawy har selv vært frivillig i Home-Start, og sier at hun ikke ville vært opplevelsen foruten.
 
– Jeg hadde ikke familie i nærheten der jeg jobbet, så det var jo som å komme hjem til min familie én dag i uka. Jeg fikk veldig mye tilbake. Og jeg fikk være sammen med barn, noe jeg er veldig glad i, sier Wid Al-Shamkawy.
 
Kirkens Bymisjon merker at frivilligheten har gått ned de siste årene. Wid og Bergliot synes utviklingen er trist.
 
– Folk glemmer litt hvor givende det er. De glemmer at de selv får mye tilbake, fortsetter Al-Shamkawy.
 
– Gjennomgangstonen er at de frivillige får like mye igjen selv, som de gir. Av og til kan det høres ut som det er en vanskelig oppgave, men det er jo helt vanlige folk man møter. Man opplever å få overskudd tilbake når man har bydd inn sin egen tid som frivillig. Man får masse igjen, avslutter Bergliot Kobro-Flatmoen.

 

 

Lyst til å bli frivillig i Home-Start Familiekontakten?

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et støtteprogram for småbarnsfamilier hvor frivillige, familiekontakter, tilbyr støtte og omsorg ut fra den enkelte families behov. Perioden med små barn byr på mange gleder og utfordringer. Å ha støtte rundt seg kan være avgjørende for hvordan man opplever familiehverdagen.

Ta kontakt her ➜