Forsikring

Siden 2003 har Nidaros Sparebank formidlet forsikringer for Eika Forsikring. Dette samarbeidet opphører 24.10.2021.

Vil du videreføre de forsikringene du i dag har i Eika Forsikring, trenger du ikke å foreta deg noe. Forsikringene vil bli automatisk fornyet i Eika Forsikring. Eika Forsikring vil utpeke ny forsikringsrådgiver for deg og du er velkommen til å ta kontakt med din nye forsikringsrådgiver fra 25. oktober. Eika Forsikring vil komme tilbake til hvem som vil være din nye forsikringsrådgiver.

Nidaros Sparebank er din forsikringsrådgiver frem til 25.10.2021 for de forsikringer du har i Eika Forsikring. Fra 25. oktober vil Nidaros Sparebank begynne å formidle forsikringer for Frende Forsikring. Ønsker du at Nidaros Sparebank skal være din forsikringsrådgiver også etter 25. oktober 2021, må du kontakte Nidaros Sparebank som også kan svare på spørsmål knyttet til dette.

Har du spørsmål? Kontakt din rådgiver eller nå oss på telefon 72 83 00 00 eller på post@nidaros-sparebank.no

Har du spørsmål?

Jeg hjelper deg med forsikringen du har behov for.